Vergoeding

Een diabetespatiënt met:

Sims classificatie 0 / Zorgprofiel 0 kan de voetzorg declareren bij de aanvullende verzekering. De patiënt dient zelf na te gaan of er een dekking via de aanvullende verzekering is en voor welk bedrag dat jaarlijks is.

Sims classificatie 1 / Zorgprofiel 1 kan de voetzorg declareren bij de aanvullende verzekering. De patiënt dient zelf na te gaan of er een dekking via de aanvullende verzekering is en voor welk bedrag dat jaarlijks is.

Sims classificatie 1/ Zorgprofiel 2 heeft recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor de Eerstelijns* en Tweedelijns zorg*.

Sims classificatie 2/ Zorgprofiel 2 heeft recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor de Eerstelijns* en Tweedelijns zorg*.

Sims classificatie 3/ Zorgprofiel 4 heeft recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor de Eerstelijns* en Tweedelijns zorg*.

 

*Eerstelijns Zorg is de zorg die door de huisarts wordt geleverd.
*Tweedelijns Zorg is de zorg die door de specialist (bv internist of vaatchirurg) wordt geleverd.

 

Zorgprofiel 2, 3 en 4

De cliënten met zorgprofiel 2,3 of 4 worden door de huisarts of specialist doorverwezen naar de podotherapeut.
De podotherapeut bepaalt in welke mate er een risico is op complicaties en welke zorg daarvoor nodig is om dit te voorkomen.
De podotherapeut verwijst zo nodig door naar de aangesloten pedicure en schrijft een behandelplan voor.
Dit behandelplan, ook wel IZP (individueel zorgplan)genoemd omschrijft de medisch noodzakelijke voetzorg.

Belangrijk: Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor de patiënt is het van belang te weten wat het IZP inhoud en wat daarbuiten valt.
Is er bijvoorbeeld omschreven dat alleen het eelt verwijderd moet worden, mogen de nagels niet geknipt worden. Voorheen werden er nog gehele behandelingen gedaan, maar dat is niet meer toegestaan tenzij dit betaald wordt door de cliënt zelf. Vooraf moet dit duidelijk zijn voor beide partijen.